210 93 17 050 |  6944 612 980   zioriskonstantinos@gmail.com

  210 93 17 050  |  6944 612 980

  zioriskonstantinos@gmail.com

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.zioris.gr

Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στη χρήση του ιστότοπου: www.zioris.gr (εφεξής ιστότοπος) διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης του.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου από τον χρήστη-επισκέπτη αποτελεί τεκμήριο μελέτης, κατανόησης και ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης που αναγράφονται στο παρόν άνευ άλλης διατυπώσεως. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που αναγράφονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου μπορούν να αλλάζουν ή να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το σύνολο του περιεχομένου (ενδεικτικά: άρθρα, κείμενα, φωτογραφίες, video κλπ) αυτού του ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων και όποιου περιεχομένου η κατοχή προκύπτει σαφώς ότι είναι τρίτων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) είναι πνευματική ιδιοκτησία του Ιατρού Κωνσταντίνου Στ. Ζιώρη (εφεξής ιδιοκτήτης) και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο ιστότοπος απαγορεύεται να αντιγραφεί ολικώς ή μερικώς και να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε μέσο έντυπο ή ηλεκτρονικό, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. Επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου και η αναδημοσίευσή του μόνο για πληροφόρηση και όχι για εμπορική ή προσωπική χρήση, με ρητή αναφορά της προέλευσής του περιεχομένου (ιστότοπος, www.zioris.gr) , αλλά και με την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών του αντίστοιχου περιεχομένου εφόσον αυτά αναγράφονται στον ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για αρχεία, φωτογραφίες, λοιπά αρχεία πολυμέσων και άλλα δεδομένα που ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευσή τους ή η αντιγραφή τους χωρίς την αντίστοιχη σχετική άδεια των τρίτων. Η παραβίαση των ως άνω επισύρει ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη. Η προαναφερθείσα άδεια δεν αναφέρεται στο σχέδιο και τη δομή του ιστότοπου που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτου.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και προσωπική ενημέρωση, όπως και για εκπαιδευτικούς ή άλλους ενημερωτικούς σκοπούς.

Ο ιστότοπος ενδέχεται σε διάφορα σημεία του να περιλαμβάνει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links) κατασκευασμένους από τρίτους. Οι παραπομπές αυτές υπάρχουν για την εξυπηρέτηση και την πληροφόρηση των επισκεπτών – χρηστών του ιστότοπου και δεν αποτελούν ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των δικτυακών τόπων που παραπέμπουν,  από τον ιδιοκτήτη που δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο και την ασφάλεια αυτών των άλλων δικτυακών τόπων. Εάν ο χρήστης – επισκέπτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτούς του δικτυακούς τόπους αποδέχεται ότι το πράττει με δική του αποκλειστική ευθύνη.

Ο ιστότοπος παρουσιάζει πέραν των άλλων, ιατρικά θέματα δοσμένα με ιδιαίτερη φροντίδα και υπευθυνότητα και όσο το δυνατόν γίνεται απλουστευμένα ώστε να αποτελούν πρόσθετη και μόνο προσωπική πληροφόρηση, σ’ αυτή που ο χρήστης – επισκέπτης έχει από τους ειδικούς της υγείας – Ιατρούς. Ως εκ τούτου για προσωπικά θέματα υγείας ή τη χρήση μεθόδων, φαρμακευτικών και λοιπών αγωγών που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής θα πρέπει οι χρήστες – επισκέπτες να απευθύνονται σε ειδικούς σε θέματα υγείας – Ιατρούς. Ερωτήσεις και ζητούμενες πληροφορίες προς τον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου ζητείται να μην αναφέρονται στα παραπάνω θέματα. Σε περίπτωση τέτοιου αιτήματος επικοινωνίας, η πληροφόρηση δεν θεωρείται εμπιστευτική και ο ιδιοκτήτης δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη όσον αφορά την επικοινωνία αυτή και καθιστά τον ιδιοκτήτη ελεύθερο να τη χρησιμοποιεί.

Δήλωση αποποίησης

Ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί εξ’ αρχής και ανανεώνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και τη δέουσα προσοχή εξ’ αιτίας της ευαίσθητης θεματολογία που διαπραγματεύεται. Τα ιατρικά θέματα που αναφέρονται προσεγγίζονται με την αντίστοιχη υπευθυνότητα ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες – επισκέπτες του ιστότοπου αποκλειστικά και μόνο για την πληρέστερη προσωπική τους πληροφόρηση. Δεν αντικαθιστούν όμως σε καμία περίπτωση την προσωπική επαφή με τους ειδικούς της υγείας - Ιατρούς που θα πρέπει να απευθύνεται κάθε χρήστης – επισκέπτης  για συμβουλές σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ώστε να τύχει και των αντιστοίχων διαγνωστικών εξετάσεων κάθε φορά.

Επίσης ο ιδιοκτήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες μέσω του περιεχομένου του ιστότοπου καθώς και το σύνολο του περιεχομένου να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια ωστόσο ο ιδιοκτήτης δεν αντιπροσωπεύει την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο ή στις παραπομπές αυτού σε τρίτους δικτυακούς τόπους και δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή μη σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα του περιεχομένου ή οποιαδήποτε εγγύηση ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς διακοπές, σφάλματα, κακόβουλο λογισμικό ή  άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια αρχείων ή για οποιαδήποτε άλλη βλάβη από την χρησιμοποίηση του ιστότοπου του οποίου η πρόσβαση και η χρησιμοποίησή του γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη – επισκέπτη. Κάθε κόστος ενδεχόμενων επιδιορθώσεων ή άλλης εξυπηρέτησης επιβαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη – επισκέπτη και σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη. Επίσης ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πράξη σχετιστεί με τη χρήση των πληροφοριών του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί περιοδικά να βελτιώνεται ή να τροποποιείται διαρκώς και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Πολιτική απορρήτου – προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης – επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο σύνολο του περιεχομένου της σελίδας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική του πληροφορία.

Ο ιστότοπος εφαρμόζει το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (νόμος 2472/1997) και οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχουν οι χρήστες - επισκέπτες στον ιστότοπο παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις υπηρεσίες που επιλέγει ο χρήστης – επισκέπτης (ενδεικτικά για την επικοινωνία του με τον ιδιοκτήτη). Τα στοιχεία που συλλέγονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο – τηλέφωνο – email. Ο ιστότοπος δεν διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία αυτά σε τρίτους και δεν τα δημοσιοποιεί χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη – χρήστη, με μόνη εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομοθετικών διατάξεων – υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Στην ενότητα του ιστοτόπου «Μοιραστείτε την εμπειρία σας με τον ιατρό» είναι καταγεγραμμένες οι εμπειρίες ανθρώπων στους οποίους ο ιδιοκτήτης έχει προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του στο παρελθόν. Τα προσωπικά στοιχεία αυτών που μοιράστηκαν την εμπειρία τους δεν δημοσιεύονται στον ιστότοπο ή οπουδήποτε αλλού με κανένα τρόπο. Το μόνο που θα αναγράφεται μαζί με την εμπειρία είναι τα αρχικά του ονοματεπώνυμου και το έτος που ελήφθησαν οι υπηρεσίες από τον ιδιοκτήτη.  

Τεχνολογία Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία που βασίζεται στα “cookies”.

Μικρού μεγέθους αρχεία δεδομένων αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών – επισκεπτών. Τα αρχεία αυτά δεν προκαλούν καμία βλάβη στον υπολογιστή των χρηστών και στα αποθηκευμένα σ΄ αυτούς δεδομένα και αρχεία και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύουν τα μικρά αυτά αρχεία cookies, χρησιμοποιούνται για να λειτουργεί καλύτερα ο ιστότοπος και για να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία και η συμπεριφορά των χρηστών – επισκεπτών του ιστότοπου κατά την περιήγησή τους.

Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες δύναστε να διαγράψατε τα υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά. Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τη μη σωστή λειτουργία του ιστότοπου στον περιηγητή σας.

Κύλιση στην Αρχή